ТРЗ и личен състав

МОДУЛ „ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ“

МОДУЛ „ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ“ на Финансово-счетоводен софтуер Мираж SQL е функционалност, предназначена за пълна автоматизация на процеса на изчисляване на работните заплати:

 

 • В големи, средни и малки предприятия
 • Предвидени за всички осигурителни случаи на предприятието
 • Продуктът удовлетворява и най-претенциозните потребители и предоставя възможности и за самостоятелни настройки
 • Напълно е съобразен с изискванията на Трудовото законодателство на Република България

 

МОДУЛ „ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ“ на Финансово-счетоводен софтуер Мираж SQL е в пълно съответствие с изискванията на действащото трудово законодателство.

 

Предоставя Ви се възможност да създадете следните видове документи и справки:

 1. Всички законоустановени типове договори
 2. Ведомости, месечни справки
 3. Фишове, Сметки изплатени суми, Служебни бележки
 4. Рекапитулации
 5. Годишни справки
 6. НОИ: Декларации обр. 1 и 6, Уведомления за трудови договори
 7. Статистически отчет – труд: Експорт на данни за болнични към НОИ; Безкасово плащане; Графици

 

За повече информация може да използвате формата „Направи запитване“ или да ни пишете на sales@brainstorm.bg или да се свържете с нас на +359 2 80 99 776;

МОДУЛИ

null
Използвайте формата по-долу, ако се интересувате от нашите услуги. Ще се радваме да Ви бъдем полезни.

Чуждестранно участие:
Дъщерни дружества:

Данъчен статут

Регистрация по ЗДДС:
Сделки със страни от ЕО:
Сделки със страни, извън ЕО:
Задължение за отчитане по МСФО:

Месечни показатели

Брой фактури покупки:
Брой фактури продажби:
Интрастат:
Брой счетоводни записи:
Брой касови апарати:

Видове търговски обекти, които използвате (магазини, офиси, складове):

Номенклатура на стоки, материали и готови продукти:
Използвате ли складова програма:

Брой персонал

Общ брой на персонала по трудови и граждански договори, договори за управление и контрол и самоосигуряващи се лица:

Необходими услуги

Моля, отметнете услуги:

Периодичност на отчета:

Срок за подаване (презаверяване):

Други специфични Ваши изисквания, за които смятате, че е нужно да ни информирате: