null

МОДУЛ „ИМПОРТ“

МОДУЛ „ИМПОРТ“ на Финансово-счетоводен софтуер Мираж SQL е функционалност, която позволява прехвърляне и добавяне на информация от предишната програма и може да се използва от потребителите за първоначално зареждане на данни при стартиране на работа с Финансово-счетоводен софтуер Мираж SQL. Този модул спестява време и усилия от страна на потребителя. Лесно могат да бъдат трансферирани всички данни без да се налага да се въвеждат ръчно.

Потребителите могат да импортират еднократно или да синхронизират периодично информация от Дневниците по ЗДДС. Прехвърлят се данъчните документи за съответен избран период, които могат да се видят веднага след импорта в главно меню „Документи“, подменю „Преглед на документи“, а също и в Дневниците по ЗДДС.

 

МОДУЛ „ИМПОРТ“ на Финансово-счетоводен софтуер Мираж SQL  

  • импорт на артикули и контрагенти
  • импорт на документи в следните файлови формати – TXT формат, Exel формат, XML формат, CSV формат 
  • импорт и експорт на документи в XML  формат.

 

За повече информация може да използвате формата „Направи запитване“ или да ни пишете на sales@brainstorm.bg или да се свържете с нас на +359 2 80 99 776;

МОДУЛИ

null
Използвайте формата по-долу, ако се интересувате от нашите услуги. Ще се радваме да Ви бъдем полезни.

Чуждестранно участие:
Дъщерни дружества:

Данъчен статут

Регистрация по ЗДДС:
Сделки със страни от ЕО:
Сделки със страни, извън ЕО:
Задължение за отчитане по МСФО:

Месечни показатели

Брой фактури покупки:
Брой фактури продажби:
Интрастат:
Брой счетоводни записи:
Брой касови апарати:

Видове търговски обекти, които използвате (магазини, офиси, складове):

Номенклатура на стоки, материали и готови продукти:
Използвате ли складова програма:

Брой персонал

Общ брой на персонала по трудови и граждански договори, договори за управление и контрол и самоосигуряващи се лица:

Необходими услуги

Моля, отметнете услуги:

Периодичност на отчета:

Срок за подаване (презаверяване):

Други специфични Ваши изисквания, за които смятате, че е нужно да ни информирате: