null

Мираж СУПТО

Нашият екип разработи и приспособи параметрите на софтуера ни, за да съвпада с новите изисквания. След обстоен тест на направените промени, всички настоящи и потенциални клиенти ще могат спокойно да работят с програмата.

МИРАЖ СУПТО позволява интеграция със следните касови апарати:

  • Дейзи
  • Датекс
  • Елтрейд
  • Тремол

МИРАЖ СУПТО и наличните новости, отговарящи на Наредба H-18:

  • Възможност за създаване на потребителски акаунти и потребителски роли на хората, които ще използват Мираж СУПТО.
  • Добавяне на данните за фирмения профил, с който ще работи приложението
  • Въвеждане на данни за фирмите(контрагентите), с които ще се работи и на които ще се правят продажби, и ще се издават дебитни и кредитни известия. Обвързаност на въведените контрагенти към вече избрания фирмен профил.
  • Добавяне на фискалните устройства, които са налични фирмата, която е избрана във фирмения профил. Обвързаност на всяко фискално устройство към определена фирма.
  • Създаване на търговски обекти и работни места, като всяко работно място принадлежи към определен търговски обект на фирмата. Задаване на серийния номер на фискалното устройство, което ще се ползва на това работно място. Може да бъде избрано единствено фискално устройство, което предварително е регистрирано към дадената фирма.
  • Възможност за добавяне на артикули и мерни единици

Сроковете за въвеждане на измененията по Наредба Н-18 за бизнеса, са:

Смяна или модифициране на касовите апарати на регистрираните по ДДС лица, които не ползват СУПТО в срок до 31 Март 2019 г.

Всички търговци – независимо от това дали са или не са регистрирани по ДДС, използващи софтуер за управление на продажбите, трябва да сменят или модифицират касовите си апарати и да приведат използвания от тях софтуер в съответствие с нормативните изисквания в срок до 30 Септември 2019 г.

За повече информация относно Бизнес софтуер Мираж SQL, може да използвате формата „Направи запитване“ или да ни пишете на sales@brainstorm.bg или да се свържете с нас на +359 2 80 99 776;

МОДУЛИ

null
Използвайте формата по-долу, ако се интересувате от нашите услуги. Ще се радваме да Ви бъдем полезни.

Чуждестранно участие:
Дъщерни дружества:

Данъчен статут

Регистрация по ЗДДС:
Сделки със страни от ЕО:
Сделки със страни, извън ЕО:
Задължение за отчитане по МСФО:

Месечни показатели

Брой фактури покупки:
Брой фактури продажби:
Интрастат:
Брой счетоводни записи:
Брой касови апарати:

Видове търговски обекти, които използвате (магазини, офиси, складове):

Номенклатура на стоки, материали и готови продукти:
Използвате ли складова програма:

Брой персонал

Общ брой на персонала по трудови и граждански договори, договори за управление и контрол и самоосигуряващи се лица:

Необходими услуги

Моля, отметнете услуги:

Периодичност на отчета:

Срок за подаване (презаверяване):

Други специфични Ваши изисквания, за които смятате, че е нужно да ни информирате: