null

КСДК

CSDC (Computer Software Development Company Ltd) е фирма за разработване на компютърен софтуер, основана през 2001 г. в гр. София.

Нейната дейност включва изпълнението на аутсорсвани софтуерни проекти за европейски компании (outsourcing), предоставянето на разработчици, проектанти, ръководители на проекти и консултанти за създаване и реализиране на софтуерни решения (outstaffing) на място при клиента (on-site) и/или от наш офис (remotely), както и създаването и внедряването на собствени софтуерни решения (software solutions).

Компанията разполага с доказани специалисти и сериозен опит в областите управление и цифровизация на документи (document management and OCR), CRM (Customer Relationship Management) системи, софтуерни решения за висококачествен цифров печат (high quality digital printing), мобилни софтуерни решения (mobile apps), както и със SAP консултанти и разработчици (SAP business and technical consultants).

Сайт: http://csdc.bg/

null
Използвайте формата по-долу, ако се интересувате от нашите услуги. Ще се радваме да Ви бъдем полезни.

Чуждестранно участие:
Дъщерни дружества:

Данъчен статут

Регистрация по ЗДДС:
Сделки със страни от ЕО:
Сделки със страни, извън ЕО:
Задължение за отчитане по МСФО:

Месечни показатели

Брой фактури покупки:
Брой фактури продажби:
Интрастат:
Брой счетоводни записи:
Брой касови апарати:

Видове търговски обекти, които използвате (магазини, офиси, складове):

Номенклатура на стоки, материали и готови продукти:
Използвате ли складова програма:

Брой персонал

Общ брой на персонала по трудови и граждански договори, договори за управление и контрол и самоосигуряващи се лица:

Необходими услуги

Моля, отметнете услуги:

Периодичност на отчета:

Срок за подаване (презаверяване):

Други специфични Ваши изисквания, за които смятате, че е нужно да ни информирате: