null

Криптовалути

Kриптовалути, данъчно третиране на сделки

Какво е криптовалута и blockchain- технология?

Kриптовалути, това е дигитално децентрализирано приложение за плащания, базирано на blockchain-технология, които се поддържат от хиляди независими сървъри по целия свят. Основната роля на тези сървъри е да проверяват протичащите транзакции, да ги добавят към публичните записи, както и да създават нови единици валута.

Криптовалутите са виртуални валути, които не се емитират или подкрепят от централна банка или правителство.

Blockchain-технологията представлява децентрализиран публичен регистър за всички транзакции, които някога са били извършени в определена мрежа. Определен брой транзакции, формират единица за база данни, наречена „блок“. Всеки блок, съдържа информация за предходния блок, както и всяка транзакция – информация за предшестващата транзакция. По този начин веригата (блокчейна), позволява пълна прозрачност и възможност за съхранение на данни, които са достъпни за всеки. Технологията е разработена с използването на отворен код, който на практика не принадлежи на никого.

Колективно верифицираните транзакции, не могат да бъдат променяни или изтривани, така че стават финални и неоспорими.

 

Брейн Сторм Консулт предлага услуга по счетоводно обслужване, във връзка с данъчното третиране на сделки с криптовалути

Криптовалутите са легални в България. Не е престъпление да ги притежавате или да плащате с тях за продукти и услуги, ако са легални.

Националната агенция за приходите има изисквания за деклариране на доходите от сделки с криптовалути и извършва надзор и контрол върху физическите и юридическите лица, с цел да предотврати неплащането на данъци. Към момента криптовалутите се разглеждат като част от останалите финансови инструменти.

Облагане на физическо лице

Доходите от продажба на криптовалути се третират като доходи от продажба на финансови активи, облагат се с данък върху общата годишна данъчна основа и следва да се декларират в годишната данъчна декларация до 30 април на годината, следваща годината на реализиране на доходите.

Облагане на юридически лица

За целите на корпоративното подоходно облагане, сделките с биткойни също се третират като сделки с финансови активи.

 

Брейн Сторм Консулт напомня за позицията от 12 февруари 2018г. на Европейският банков орган (ЕБО), Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП), Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО), които предупреждават за рисковете пред потребителите, които търгуват с криптовалути. В становището се посочва, че те са високорискови и нерегулирани по никакъв начин активи и не са подходящи за инвестиции или спестявания.

 

За повече информация може да използвате формата „Направи запитване“ или да ни пишете на sales@brainstorm.bg или да се свържете с нас на +359 2 80 99 776;

null
Използвайте формата по-долу, ако се интересувате от нашите услуги. Ще се радваме да Ви бъдем полезни.

Чуждестранно участие:
Дъщерни дружества:

Данъчен статут

Регистрация по ЗДДС:
Сделки със страни от ЕО:
Сделки със страни, извън ЕО:
Задължение за отчитане по МСФО:

Месечни показатели

Брой фактури покупки:
Брой фактури продажби:
Интрастат:
Брой счетоводни записи:
Брой касови апарати:

Видове търговски обекти, които използвате (магазини, офиси, складове):

Номенклатура на стоки, материали и готови продукти:
Използвате ли складова програма:

Брой персонал

Общ брой на персонала по трудови и граждански договори, договори за управление и контрол и самоосигуряващи се лица:

Необходими услуги

Моля, отметнете услуги:

Периодичност на отчета:

Срок за подаване (презаверяване):

Други специфични Ваши изисквания, за които смятате, че е нужно да ни информирате: