null

Кредитен център

Кредитен център Брейн Сторм ООД е регистриран кредитен посредник в регистъра на Кредитните посредници на Българска народна банка /БНБ/ и е член на Асоциацията на кредитните посредници в България. Услугата, която предлага Кредитен Център Брейн Сторм е логично продължение на дългогодишната дейност в сферата на комплексните бизнес услуги на група от компании, стоящи зад търговската марка Брейн Сторм Консулт, със собственик д-р Камелия Терзийска. Ние сме доказан, надежден и предпочитан кредитен посредник за бизнеса в България.

Дейността на нашия кредитен център е фокусирана върху консултации и съдействие в сферата на кредитирането за физически лица, малки и средни предприятия и корпоративни клиенти. Оказваме пълно съдействие по отношение цялостния процес на кредитиране, а именно:

  • избор сред най-добрите оферти от банките партньори на Кредитен Център Брейн Сторм;
  • подготовка на документи при кандидатстване за кредит;
  • цялостна комуникация с банките по време на целия процес за кредитиране до крайното усвояване на средствата по кредита;
  • договаряне на отстъпки, преференции и персонални условия за нашите корпоративни и индивидуални клиенти;
  • след-продажбено обслужване и допълнителни услуги.

Кредитен център Брейн Сторм е официален партньор на водещите банки в България. Ние предлагаме индивидуален подход в обслужването на всеки клиент. Нашата мисия е да подпомагаме клиентите си да получат най-изгодното решение за потребителски, фирмен или ипотечен кредит от нашите партньори – 12 банки и 4 финансови институции.

Порфейлът от услугите ни включва:

  • Предоговаряне или рефинансиране на съществуващ кредит;
  • Ипотечни кредити и кредити за строителство на къща;
  • Инвестиционни и оборотни бизнес кредити;
  • Потребителски кредити;
  • Финансиране на проекти по оперативните програми на ЕС.

За контакт:

Сайт: www.brainstormcredit.bg

E-mail: CreditCenter@brainstorm.bg ; k.yordanov@brainstorm.bg

Тел: +359 895 538 808

Тел: +359 2 413 08 01

null
Използвайте формата по-долу, ако се интересувате от нашите услуги. Ще се радваме да Ви бъдем полезни.

Чуждестранно участие:
Дъщерни дружества:

Данъчен статут

Регистрация по ЗДДС:
Сделки със страни от ЕО:
Сделки със страни, извън ЕО:
Задължение за отчитане по МСФО:

Месечни показатели

Брой фактури покупки:
Брой фактури продажби:
Интрастат:
Брой счетоводни записи:
Брой касови апарати:

Видове търговски обекти, които използвате (магазини, офиси, складове):

Номенклатура на стоки, материали и готови продукти:
Използвате ли складова програма:

Брой персонал

Общ брой на персонала по трудови и граждански договори, договори за управление и контрол и самоосигуряващи се лица:

Необходими услуги

Моля, отметнете услуги:

Периодичност на отчета:

Срок за подаване (презаверяване):

Други специфични Ваши изисквания, за които смятате, че е нужно да ни информирате: