null

КОМИТЕКС ООД

КОМИТЕКС ООД е основана през 1995 г. българска технологична компания за професионални решения за персонална идентификация. Компанията се е  утвърдила като лидер в областта на високотехнологичните и иновативни решения за печат, персонализация и приложения на всички видове пластмасови карти (контактни и безконтактни смарт карти, карти с магнитна лента). Фирмата е водещ доставчик на пълна гама от професионални персонализиращи картови системи с осигурен гаранционен и следгаранционен сервиз, картови устройства и специализиран софтуер за четене и използване на смарт карти и електронно-четими документи, терминални устройства и специализиран хардуер, карти от всички видове и функционалност.

Сайт: www.comitex.net

null
Използвайте формата по-долу, ако се интересувате от нашите услуги. Ще се радваме да Ви бъдем полезни.

Чуждестранно участие:
Дъщерни дружества:

Данъчен статут

Регистрация по ЗДДС:
Сделки със страни от ЕО:
Сделки със страни, извън ЕО:
Задължение за отчитане по МСФО:

Месечни показатели

Брой фактури покупки:
Брой фактури продажби:
Интрастат:
Брой счетоводни записи:
Брой касови апарати:

Видове търговски обекти, които използвате (магазини, офиси, складове):

Номенклатура на стоки, материали и готови продукти:
Използвате ли складова програма:

Брой персонал

Общ брой на персонала по трудови и граждански договори, договори за управление и контрол и самоосигуряващи се лица:

Необходими услуги

Моля, отметнете услуги:

Периодичност на отчета:

Срок за подаване (презаверяване):

Други специфични Ваши изисквания, за които смятате, че е нужно да ни информирате: