null

ЕР КОНА ЕООД

AIR KONA е създадена през 1991 г. Фирмата  предлага всекидневен автобусен транспорт България – Австрия. AIR KONA разширява полето на своята дейност и в Италия, като нейни автобуси почват да пътуват регулярно до: Триест, Местре, Болоня и Флоренция. През 2009 година фирма AIR KONA заслужено си извоюва наградата „Най-добра автобусна фирма за международни превози“ на реномираното списание „Автобуси и микробуси“.

Сайт: www.airkona.com

null
Използвайте формата по-долу, ако се интересувате от нашите услуги. Ще се радваме да Ви бъдем полезни.

Чуждестранно участие:
Дъщерни дружества:

Данъчен статут

Регистрация по ЗДДС:
Сделки със страни от ЕО:
Сделки със страни, извън ЕО:
Задължение за отчитане по МСФО:

Месечни показатели

Брой фактури покупки:
Брой фактури продажби:
Интрастат:
Брой счетоводни записи:
Брой касови апарати:

Видове търговски обекти, които използвате (магазини, офиси, складове):

Номенклатура на стоки, материали и готови продукти:
Използвате ли складова програма:

Брой персонал

Общ брой на персонала по трудови и граждански договори, договори за управление и контрол и самоосигуряващи се лица:

Необходими услуги

Моля, отметнете услуги:

Периодичност на отчета:

Срок за подаване (презаверяване):

Други специфични Ваши изисквания, за които смятате, че е нужно да ни информирате: