null

ЕВРОФОУМ БГ ЕООД

Фирмата Еврофоум Бг е създадена през 2003 г. Тя е филиал на Еврофоум Европа, която от своя страна е смесено дружество на най-големите фирми в областта на производството на полиуретани – Грайнер Австрия и Ректисел Белгия.

Основното предназначение на Еврофоум Бг е да предлага на българския пазар дунапрен – блокове от гамата продукти на Еврофоум, както и изрязани детайли под формата на листа и контурно изрязани детайли по зададени от клиента размери, шаблони или образци.

Производство на ядра за матраци, матраци, анти-декубитални седалки и възглавници от най-добрите, произвеждани в Европа, дунапрени, като Мемори / Виско /, Сентипур, Навапур, високоеластични  дунапрени и матраци .

Сайт: eurofoam.bg

null
Използвайте формата по-долу, ако се интересувате от нашите услуги. Ще се радваме да Ви бъдем полезни.

Чуждестранно участие:
Дъщерни дружества:

Данъчен статут

Регистрация по ЗДДС:
Сделки със страни от ЕО:
Сделки със страни, извън ЕО:
Задължение за отчитане по МСФО:

Месечни показатели

Брой фактури покупки:
Брой фактури продажби:
Интрастат:
Брой счетоводни записи:
Брой касови апарати:

Видове търговски обекти, които използвате (магазини, офиси, складове):

Номенклатура на стоки, материали и готови продукти:
Използвате ли складова програма:

Брой персонал

Общ брой на персонала по трудови и граждански договори, договори за управление и контрол и самоосигуряващи се лица:

Необходими услуги

Моля, отметнете услуги:

Периодичност на отчета:

Срок за подаване (презаверяване):

Други специфични Ваши изисквания, за които смятате, че е нужно да ни информирате: