null

Внедряване

Брейн Сторм Консулт предлага комплексно решение за работа с Финансово-счетоводен софтуер Мираж SQL– процес по внедряване. Съгласно спецификата и изискванията на всеки клиент, нашите специалисти настройват софтуера така, че да отговаря най-добре за нуждите на Вашия бизнес.

Мираж SQL е адаптивен софтуер и предлага редица лесно достъпни добавки.

Процесът по внедряване се счита за приключил, когато софтуерът е инсталиран на необходимите работни места, конфигуриран  е спрямо изискванията на конкретния клиент и е проведено обучение за работа с Финансово-счетоводен софтуер Мираж SQL.

 

Фази на внедряването на Мираж SQL:

 

– Подписване на договор за автоматизация на процесите

– Формиране на екипи по проекта

– Съставяне на план на работа с детайлизирани отговорности на всяка една от страните

– Детайлно проучване дейността на фирмата, запознаване с процесите

– Анализ на хардуерното обезпечаване на клиента

– Определяне на данните, подлежащи на конвертиране и съставяне на план за миграция

– Обсъждане на констатираните конфликтни точки

– Дефиниране на решение на конфликтните точки

– Обсъждане на възможните корекции, допълнителни доработки и фиксиране на начина на работа

– Формиране на план за реализация на допълнителните доработки и корекции

– Програмиране

– Вътрешни тестове на модулите и корекции

– Изграждане на модел на работа за точна адаптация на системата към процесите на клиента

– Инсталиране на Мираж SQL

– Създаване на потребители в Мираж SQL

– Дефиниране на права на потребители в Мираж SQL

– Дефиниране на основни настройки за работа със системата Мираж SQL

– Дефиниране и настройка на изгледите и интерфейса в системата Мираж SQL

 

– Създаване на сметкоплан (персонализиран спрямо нуждите на клиента). *След предварително уточнение с клиента.

– Създаване на контировки (спрямо нуждите на клиента).*След предварително уточнение с клиента.

– Тест на системата,модела на работа и нанасяне на корекции (ако са необходими)

– Обучение на потребителите

– Старт на системата в реални условия

– Формиране на списъци с желателни и задължителни модификации

– Констатиране на възможност за начало на реална работа

– Начало на реална работа, подписване на протокол за продуктивен старт

– Постимплементационен период

– Анализ на работата на системата

– Помощ при първия ДДС период

 

За повече информация може да използвате формата „Направи запитване“ или да ни пишете на sales@brainstorm.bg или да се свържете с нас на +359 2 80 99 776;