null

Визия и Ценности

Брейн Сторм Консулт е дългогодишна компания, която има собствен Етичен кодекс и фирмена политика с цел осигуряване на максимална прозрачност и коректност в отношенията си, както със служителите на компанията, така и с нашите клиенти и партньори. Основното ни убеждение е да спазваме неотклонно принципите за Коректност и Лоялност, както и да се придържаме стриктно към законодателството в нашата страна. Нашата бизнесфилософия включва ценности, които ни помагат да се развиваме през годините като повишаваме качеството на предлаганите услуги и поддържаме високо ниво на обслужване на нашите клиенти.

Екип …

Най-ценният актив за всяка фирма е нейният екип от хора. Брейн Сторм Консулт гарантира и осигурява равни условия за развитие на всички свои служители, разбира се, съобразно възможностите на всеки един от тях. Ние подкрепяме хората си в тяхното професионално развитие, насърчаваме ги да израстват и да дават най-доброто от себе си.

Уважение, Коректност, Лоялност …

Ние ценим и уважаваме изключително много нашите служители, клиенти, партньори. Винаги се отнасяме към другите така, както бихме искали те да се отнасят към нас и добрият тон присъства във всеки наш контакт. Ръководим се от високия си професионализъм.

Брейнсторминг…

За нас методът „BRAINSTORMING” или „МОЗЪЧНА АТАКА“ е най-доброто средство за решаване на текущи проблеми, както и генериране на нови полезни идеи. Креативността в екипа се насърчава и подкрепя, а високите постижения в името на развитието на компанията се оценяват заслужено.

Индивидуален подход и решения …

Стараем се максимално да покриваме изискванията на всички наши настоящи и бъдещи клиенти. След като обстойно опознаем бизнеса на даден клиент, ние му даваме най-подходящите решения и той е доволен от постигнатото. А доволният клиент е най-добрата реклама!

Позитивизъм …

Позитивната нагласа е предпоставка за успех. Във всяка работа присъстват моменти на трудности и проблеми, но умението да откриеш положителната страна на нещата е важна предпоставка за личностно и професионално развитие при нас. Ето защо ние подкрепяме усилията на екипа си и се стараем да му предоставим условия, в които да „твори“.

Растеж и Постоянство …

Стремежът към усъвършенстване и развитие е ключов за всеки бизнес. Ние непрекъснато подобряваме и надграждаме нашия работещ бизнес модел, за да бъдем конкурентоспособни и да отговаряме на тенденциите и изискванията на пазара. В условия на икономически предизвикателства да бъдеш гъвкав и адаптивен, готов да оферираш според индивидуалния профил на клиента са част от постоянните стъпки, които извървяваме по пътя си напред и нагоре.

Политика по качество

null
Използвайте формата по-долу, ако се интересувате от нашите услуги. Ще се радваме да Ви бъдем полезни.

Чуждестранно участие:
Дъщерни дружества:

Данъчен статут

Регистрация по ЗДДС:
Сделки със страни от ЕО:
Сделки със страни, извън ЕО:
Задължение за отчитане по МСФО:

Месечни показатели

Брой фактури покупки:
Брой фактури продажби:
Интрастат:
Брой счетоводни записи:
Брой касови апарати:

Видове търговски обекти, които използвате (магазини, офиси, складове):

Номенклатура на стоки, материали и готови продукти:
Използвате ли складова програма:

Брой персонал

Общ брой на персонала по трудови и граждански договори, договори за управление и контрол и самоосигуряващи се лица:

Необходими услуги

Моля, отметнете услуги:

Периодичност на отчета:

Срок за подаване (презаверяване):

Други специфични Ваши изисквания, за които смятате, че е нужно да ни информирате: