null

Визия и Ценности

Брейн Сторм Консулт следва общоприетите човешки и бизнес морални норми за професионално поведение, отговарящи на задачите и идеите на компанията.

Основно убеждение в Брейн Сторм Консулт е спазването неотклонно на принципите за Коректност и Морал и точното спазване на законите в страната, в която работим, както в контактите си с нашите клиенти и бизнес партньори, така и с всички институции в страната – в личните ни и в служебните взаимоотношения.

Нашата бизнесфилософия включва ценности, които ни помагат да се развиваме през годините като повишаваме качеството на предлаганите услуги/продукти и поддържаме високо ниво на обслужване на нашите клиенти.

 

Екип …

Най-ценният актив за всяка фирма е нейният екип от хора. Брейн Сторм Консулт гарантира и осигурява равни условия за развитие на всички свои служители, разбира се, съобразно възможностите на всеки един от тях. Ние оценяваме съобразно квалификацията, положените усилия, изпълнителността, точността и усърдието в работата.

 

Уважение, Коректност, Лоялност …

Ние ценим и уважаваме изключително много нашите служители, клиенти, партньори. Винаги се отнасяме към другите така, както бихме искали те да се отнасят към нас и добрият тон присъства във всеки наш контакт.

 

Брейнсторминг…

За нас методът „BRAINSTORMING” или „МОЗЪЧНА АТАКА“ е най-доброто средство за решаване на текущи проблеми, както и генериране на нови полезни идеи. Креативността в екипа се насърчава. 

 

Индивидуален подход и решения …

Стараем се максимално да покриваме изискванията на всички наши настоящи и бъдещи клиенти. След като обстойно опознаем бизнеса на даден клиент, ние му даваме най-подходящите решения и той е доволен от постигнатото. А доволният клиент е най-добрата реклама!

 

Позитивизъм …

Позитивната нагласа е предпоставка за успех. Във всяка работа присъстват моменти на трудности и проблеми, но умението да намираш положителните решения е задължително, ако искаш да се развиваш. За нас няма “Не мога”, а само “Как можем”.

 

Растеж и Постоянство …

Стремежът към усъвършенстване и развитие е ключов за всеки бизнес. Непрекъснато подобряваме и надграждаме нашия работещ бизнес модел, за да бъдем конкурентоспособни и да отговаряме на тенденциите и изискванията на пазара.

Политика по качество

null
Използвайте формата по-долу, ако се интересувате от нашите услуги. Ще се радваме да Ви бъдем полезни.

Чуждестранно участие:
Дъщерни дружества:

Данъчен статут

Регистрация по ЗДДС:
Сделки със страни от ЕО:
Сделки със страни, извън ЕО:
Задължение за отчитане по МСФО:

Месечни показатели

Брой фактури покупки:
Брой фактури продажби:
Интрастат:
Брой счетоводни записи:
Брой касови апарати:

Видове търговски обекти, които използвате (магазини, офиси, складове):

Номенклатура на стоки, материали и готови продукти:
Използвате ли складова програма:

Брой персонал

Общ брой на персонала по трудови и граждански договори, договори за управление и контрол и самоосигуряващи се лица:

Необходими услуги

Моля, отметнете услуги:

Периодичност на отчета:

Срок за подаване (презаверяване):

Други специфични Ваши изисквания, за които смятате, че е нужно да ни информирате: