null

Стани член

Защо да стана член?

Думата „иновация“ идва от латинската дума „Novus“, което означава нови. Създаването на нещо ново, е целта на повечето инициативи за иновации. Иновацията е обновление, новост в практиката, нов продукт, технология, пазарна и организационна промяна. Иновациите са феномен и определящ фактор за развитие и просперитет.

Ние от Българската конфедерация за иновации вярваме, че иновациите променят света!

 

Кой може да членува в БКИ?

Български и чуждестранни физически лица или юридически лица, които имат качеството на търговец според националното си законодателство и осъществяват дейност на територията на Република България;

Сдружения с нестопанска цел, чиито цели съответстват на целите на Българска конфедерация за иновации /БКИ/.

 

Как да стана член?

За да станете член на БКИ, следва да заплатите годишен членски внос.

 

  • За юридически лица таксата е 60 € на година.
  • За физически лица таксата е 20 € на година.

 

Необходимо е да попълните заявление за членство ИЗТЕГЛИ ТУК

Устав на Българската Конфедерация за Иновации ИЗТЕГЛИ ТУК

 

Информация за плащане:

Банка: Пиреос Банк България АД, София

ЛЕВА IBAN: BG12PIRB80681604377526

EUR IBAN: BG83PIRB80831606174087

BIC код: PIRBBGSF

Основание за плащане: Членски внос

Адрес: 1729  София, ж.к. Младост 1 А, бл. 505 А, вх. 2

null
Използвайте формата по-долу, ако се интересувате от нашите услуги. Ще се радваме да Ви бъдем полезни.

Чуждестранно участие:
Дъщерни дружества:

Данъчен статут

Регистрация по ЗДДС:
Сделки със страни от ЕО:
Сделки със страни, извън ЕО:
Задължение за отчитане по МСФО:

Месечни показатели

Брой фактури покупки:
Брой фактури продажби:
Интрастат:
Брой счетоводни записи:
Брой касови апарати:

Видове търговски обекти, които използвате (магазини, офиси, складове):

Номенклатура на стоки, материали и готови продукти:
Използвате ли складова програма:

Брой персонал

Общ брой на персонала по трудови и граждански договори, договори за управление и контрол и самоосигуряващи се лица:

Необходими услуги

Моля, отметнете услуги:

Периодичност на отчета:

Срок за подаване (презаверяване):

Други специфични Ваши изисквания, за които смятате, че е нужно да ни информирате: