Счетоводно обслужване

Бизнес оптимизация

Бизнес оптимизация в условията на пандемия от COVID-19

Настъпилата световна криза в резултат на разпространението на COVID-19 и извънредното положение доведоха до затруднения на голяма част от бизнеса да осъществява своята дейност. Въведените мерки създадоха нови предизвикателства и възможности за развитие.

Последиците, причинени от пандемията, принудиха фирмите да променят коренно начина си на работа и то бързо. Настоящата ситуация изисква адекватни и навременни решения, които да стимулират доброто развитие по време и след кризата.

Експертиза и сфера на специализация

Оптимизацията на част от процесите, прегледа, преструктурирането и предоговарянето на отношенията с контрагенти и финансиращи институции, събирането на вземания, ще ограничат негативните последици от ситуацията и ще подпомогнат успешното продължаване на дейността. Предложените мерки за подпомагане на европейско и национално ниво, чрез целево финансиране от публични фондове, ще открият нови възможности за част от бизнесите да станат още по-успешни.

След обстоен анализ на Вашата фирма и нейния потенциал за развитие, ние Ви предлагаме разработени и действащи стратегии, които отговарят на структурата на Вашата компания. Съобразно спецификите на бизнеса, ние ще ви съдействаме за оптимизацията му и откриване на нови възможности за развитието му.

Оптимизация на бизнес процесите в компанията – какво предлагаме

Ние от Брейн Сторм Консулт заедно с адвокатска кантора „Попов, Арнаудов и партньори“ предварително изследваме и идентифицираме индивидуалните особености и нужди на нашите клиенти. Екипът ни от експерти се грижи за управленското консултиране в сферата на счетоводството, одита и дигитализацията, а нашият партньор предоставя бизнес съвети и препоръки в областта на правото като предоставя услуги в целия спектър на бизнес правото и публичните проекти:

 • Търговско право
 • Данъчни консултации
 • Електронно управление
 • Е-правосъдие
 • Други

Високият професионализъм и богат опит са гаранция за успех и постигане на максимален резултат.

Партньорство с адвокатска кантора „Попов, Арнаудов и партньори“

Съвместната ни работа обхваща две направления:

 1. Подобряване на ефективността и намаляване на разходи, чрез:
 • Оптимизация на бизнес структури и процеси;
 • Оптимизация на щата и разходите за труд;
 • Финансова и данъчна оптимизация;
 • Предоговаряне на условия с контрагенти и финансиращи институции
 1. Осигуряване на допълнителни ресурси, чрез:
 • Възползване от публични мерки за подпомагане;
 • Установяване на вземания, произтичащи от минали периоди чрез анализ на сключени договори и изпълнението по тях през последните 5 години;
 • Извънсъдебно и съдебно събиране на установените вземания.

Бизнес оптимизация – презентация

За повече информация може да използвате формата „Направи запитване“ или да ни пишете на sales@brainstorm.bg или да се свържете с нас на +359 2 80 99 740.

null
Използвайте формата по-долу, ако се интересувате от нашите услуги. Ще се радваме да Ви бъдем полезни.

Чуждестранно участие:
Дъщерни дружества:

Данъчен статут

Регистрация по ЗДДС:
Сделки със страни от ЕО:
Сделки със страни, извън ЕО:
Задължение за отчитане по МСФО:

Месечни показатели

Брой фактури покупки:
Брой фактури продажби:
Интрастат:
Брой счетоводни записи:
Брой касови апарати:

Видове търговски обекти, които използвате (магазини, офиси, складове):

Номенклатура на стоки, материали и готови продукти:
Използвате ли складова програма:

Брой персонал

Общ брой на персонала по трудови и граждански договори, договори за управление и контрол и самоосигуряващи се лица:

Необходими услуги

Моля, отметнете услуги:

Периодичност на отчета:

Срок за подаване (презаверяване):

Други специфични Ваши изисквания, за които смятате, че е нужно да ни информирате: