null

Адвокатска кантора Попов, Арнаудов и партньори

„Попов и партньори” е основана през 1998 г., а от 2017 г. вече е „Попов, Арнаудов и партньори”. Екипът се състои от над 50 професионалисти, всеки специализирал в различна област, заедно предоставящи услуги в целия спектър на бизнес правото и публичните проекти: търговско право, сделки, реализиране на инвестиции, осигуряване на регулаторни съответствия (compliance), данъчни консултации, анализи, нормотворчество, електронно управление и е-правосъдие и др.

Кантората има огромен процесуален опит в представителство пред съдилища и арбитражи в цялата страна по търговски, данъчни и административни дела, както и пред регулаторни органи: Комисия за защита на конкуренцията, Комисия за защита на потребителите, Патентно ведомство, Комисия за защита на личните дании, Комисия за защита от дискриминация, Съвет за електронни медии, Етична комисия и други.

Екипът на кантората работи на територията на цялата страна, а благодарение на изградени партньорства може да осигури на клиентите си защита на техните интереси по целия свят

Презентация: Company Presentation Popov Arnaudov Partners 2019

Сайт:https://popovarnaudov.bg/

null
Използвайте формата по-долу, ако се интересувате от нашите услуги. Ще се радваме да Ви бъдем полезни.

Чуждестранно участие:
Дъщерни дружества:

Данъчен статут

Регистрация по ЗДДС:
Сделки със страни от ЕО:
Сделки със страни, извън ЕО:
Задължение за отчитане по МСФО:

Месечни показатели

Брой фактури покупки:
Брой фактури продажби:
Интрастат:
Брой счетоводни записи:
Брой касови апарати:

Видове търговски обекти, които използвате (магазини, офиси, складове):

Номенклатура на стоки, материали и готови продукти:
Използвате ли складова програма:

Брой персонал

Общ брой на персонала по трудови и граждански договори, договори за управление и контрол и самоосигуряващи се лица:

Необходими услуги

Моля, отметнете услуги:

Периодичност на отчета:

Срок за подаване (презаверяване):

Други специфични Ваши изисквания, за които смятате, че е нужно да ни информирате: